Ομιλία στο Συνέδριο της ΝΔ

Ομιλία στο Συνέδριο της ΝΔ

Είναι πραγματικά τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ ως ομιλητής ανάμεσα σε τόσους σπουδαίους ανθρώπους, και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνεται, και ιδιαίτερα την κυρία Πιτσίκα (Υπεύθυνη του Μητρώου Στελεχών της ΝΔ).Αυτές τις ευκαιρίες...