Με γρήγορο βηματισμό προς το πράσινο και ψηφιακό μέλλον

17 Μαΐου 2023

Δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής, για τον πλανήτη, την Ευρώπη και βέβαια τη χώρα μας, είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Η διπλή μετάβαση αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες και δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα και νέες πιέσεις, ανάγκες και προκλήσεις. Τα κράτη, οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις, οι κοινωνίες και οι πολίτες καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι μεταβάσεις, και να αναπτύξουν νέους ρόλους, νέες ικανότητες, νέες συνήθειες και συμπεριφορές.

Τα οφέλη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης είναι γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ορθολογικότερη και πιο βιώσιμη διαχείριση πόρων – οπότε και εξοικονόμησή τους, μείωση απορριμμάτων και αύξηση της ανακύκλωσής τους, στην πρώτη περίπτωση. Βελτίωση των συναλλαγών και μείωση των καθυστερήσεων, αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναπτυξιακές δυνατότητες και προσέλκυση επενδύσεων, μεταξύ άλλων πολλών, στη δεύτερη.

Από την άλλη πλευρά, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση έχουν κόστος, που συχνά είναι μεγαλύτερο για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, ενώ δημιουργούν έντονη αβεβαιότητα. Για να πραγματοποιηθούν, συνεπώς, με τρόπο βιώσιμο, αποδοτικό και ισορροπημένο, απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό, εξειδικευμένα μέτρα και δράσεις, και αποτελεσματικό συντονισμό σε όλα τα επίπεδα.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το καλοκαίρι του 2019 έως σήμερα, έδειξαν πως είναι εφικτό να προχωρήσουν οι δύο αυτές κρίσιμες μεταβάσεις με τρόπο οργανωμένο, σχεδιασμένο, αποτελεσματικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Ακόμα και πριν την πανδημία, που ομολογουμένως λειτούργησε ως καταλύτης για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, είχαν τεθεί σε εφαρμογή συνεκτικά σχέδια στην κατεύθυνση αυτή, όπως το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Με το συντονισμό πολλαπλών Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων, με εμπλοκή της επιστημονικής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, η Κυβέρνηση έδειξε στην πράξη για περίπου τέσσερα χρόνια πως είναι δυνατόν οι δίδυμες μεταβάσεις να προωθηθούν στην πράξη, λειτουργώντας ως άξονες για ένα μεγάλο εύρος παρεμβάσεων με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ενισχύοντας την ετοιμότητα και προσαρμοστικότητα της χώρας, της κοινωνίας και της οικονομίας σε μεγάλες αλλαγές του σήμερα και του αύριο.

Σήμερα, ενώ βρισκόμαστε μόνο μερικές μέρες πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει στην κρίση των πολιτών τον κυβερνητικό προγραμματισμό της για την περίοδο 2023 – 2027, με την Πράσινη και την Ψηφιακή Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού. 

Με σημαντικές δεσμεύσεις όπως η αύξηση του ποσοστού παραγωγής ηλεκτρονικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 80% σε 6 χρόνια, η ενεργειακή αναβάθμιση 600 χιλιάδων κατοικιών, η αύξηση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών φόρτισης σε όλα τα αστικά κέντρα, η ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας 45 μονάδων διαχείρισης αποβλήτων, η αναδάσωση με 20 εκατομμύρια δέντρα εκτάσεων 165.000 στρεμμάτων ως το 2025, και η προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας στα νησιά της Ελλάδας. Αλλά και η σημαντική επέκταση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη και την επιχείρηση από το gov.gr, η ψηφιοποίηση των κεντρικών αρχείων του κράτους και η διάθεση των δεδομένων ψηφιακά και άμεσα σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή υπηρεσία, η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, η εγκατάσταση οπτικής ίνας παντού έως το 2027 για πρόσβαση σε γρήγορο internet, και η κάλυψη του 94% της χώρας με δίκτυο 5G την ίδια περίοδο.

Οι σημαντικές παραπάνω δράσεις και παρεμβάσεις, και πολλές ακόμα που βρίσκονται υπό σχεδιασμό, θα συμπληρώσουν και θα επεκτείνουν όσα έγιναν μέχρι σήμερα, κατευθύνοντας την Ελλάδα με ταχύ, αλλά και σίγουρο, βηματισμό προς το πράσινο και το ψηφιακό μέλλον. Με την ψήφο των πολιτών στις 21 Μαΐου που θα οδηγήσει σε μια νέα ισχυρή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία, και Πρωθυπουργό ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη πολλά περισσότερα, καθιστώντας την Πράσινη και Ψηφιακή Ελλάδα όχι μόνο εικόνα από το μέλλον, αλλά κεντρικό στοιχείο στην καθημερινότητά μας, με πολλαπλά οφέλη για κάθε πολίτη.

Διαβάστε το άρθρο μου στην Political (σελίδα 25)

Διαβάστε επίσης…

Με τη μαζική συμμετοχή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκλέξαμε σήμερα τη Μαρία Συρεγγέλα, νέα Γραμματέα της παράταξής μας.

Με τη μαζική συμμετοχή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκλέξαμε σήμερα τη Μαρία Συρεγγέλα, νέα Γραμματέα της παράταξής μας.

Με τη μαζική συμμετοχή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκλέξαμε σήμερα τη...