Η Κυβέρνησή μας θα κινηθεί στους άξονες που τοποθετήθηκε και προεκλογικά

11 Ιουλίου 2023
Η Κυβέρνησή μας θα κινηθεί στους άξονες που τοποθετήθηκε και προεκλογικά.
 
Η αναβάθμιση της χώρας μας στην επενδυτική βαθμίδα, θα δώσει νέες προοπτικές για μια ισχυρή οικονομία με ανάπτυξη για όλους.
 
Θα αναβαθμίσουμε το σύστημα υγείας σε όλα τα επίπεδα, θα συνεχίσουμε την ψηφιοποίηση του κράτους, την πράσινη ανάπτυξη καθώς και τη στήριξη των νέων.

Διαβάστε επίσης…

Με τη μαζική συμμετοχή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκλέξαμε σήμερα τη Μαρία Συρεγγέλα, νέα Γραμματέα της παράταξής μας.

Με τη μαζική συμμετοχή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκλέξαμε σήμερα τη Μαρία Συρεγγέλα, νέα Γραμματέα της παράταξής μας.

Με τη μαζική συμμετοχή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκλέξαμε σήμερα τη...