Θέλουμε ασφαλή Πανεπιστήμια όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος

17 Ιουλίου 2023
Θέλουμε ασφαλή Πανεπιστήμια όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, προσφέροντας ένα προηγμένο περιβάλλον εκπαίδευσης.
 
Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί και η πανεπιστημιακή αστυνομία, ανασχεδιάζοντας τον ρόλο της, ώστε να προσαρμόζεται στις συνθήκες.

Διαβάστε επίσης…

Με τη μαζική συμμετοχή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκλέξαμε σήμερα τη Μαρία Συρεγγέλα, νέα Γραμματέα της παράταξής μας.

Με τη μαζική συμμετοχή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκλέξαμε σήμερα τη Μαρία Συρεγγέλα, νέα Γραμματέα της παράταξής μας.

Με τη μαζική συμμετοχή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκλέξαμε σήμερα τη...