ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Κανένα σύστημα κοινωνικής προστασίας, ακόμα και το πιο προηγμένο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τη φτώχεια όσο η οικονομία υπολειτουργεί και όσο οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται είναι επισφαλείς ή αντιστοιχούν σε εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς που δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη.

Υλοποιούμε άμεσα:

 • Ο προϋπολογισμός για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θα αυξηθεί στο €1 δις ετησίως αντί των €760 εκατομμυρίων σήμερα, καλύπτοντας 800.000 συμπολίτες μας. Στόχος μας είναι το 0,5% του ΑΕΠ να διατίθεται για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Και παράλληλα, συνταγματική κατοχύρωση των συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης, με αλλαγή του άρθρου 25 του Συντάγματος.
 • Αύξηση του προϋπολογισμού για τα επιδόματα ανεργίας κατά €200 εκατ. και ελαστικότερα κριτήρια απονομής τους, ώστε να διπλασιαστεί ο αριθμός των δικαιούχων.
 • Επαναφορά των επιδομάτων για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες που κατήργησε η Κυβέρνηση (ν.4512/2018).
 • Πρόγραμμα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για 50.000 μακροχρόνια άνεργους κάτω των 35 ετών. Άνεργοι πιστοποιούνται σε γνώσεις βασικού προγραμματισμού μέσα από εντατικά 6μηνα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους. Με αυτό τον τρόπο οι άνεργοι νέοι μπορούν να βρουν καλές δουλειές, ενώ σήμερα αισθάνονται εντελώς αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας.

Και προχωρούμε:

 • Χρηματοδότηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης με υποχρεωτική πιστοποίηση των παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους τους μακροχρόνια άνεργους ώστε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
 • Χορήγηση μικρών δανείων σε ανθρώπους, οι οποίοι ενώ θέλουν να ξεκινήσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα και να ξαναπάρουν τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους δεν έχουν σήμερα πρόσβαση στις τράπεζες.

Στήριξη των ατόμων με αναπηρία με μια πολιτική ίσων ευκαιριών για πραγματική ένταξη
στην κοινωνική και την επαγγελματική ζωή με:

 • Προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος σταδιακά στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης.
 • Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων μαθητείας και κατάρτισης.

Όχι στο φόβο και στη φτώχεια, γιατί θέλουμε να μπορούν να πάρουν όλοι οι Έλληνες τη ζωή στα χέρια τους.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ισότιμη πρόσβαση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα ανοικτών οριζόντων, που εξοπλίζει τους νέους με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

Για μια πραγματικά δωρεάν και ποιοτική Εκπαίδευση

 • Καλλιέργεια ήπιων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, ομαδική δουλειά) και ψηφιακών δεξιοτήτων (χρήση υπολογιστών, ψηφιακή επικοινωνία, ασφαλήςχρήση διαδικτύου), αντί για ενθάρρυνση της αποστήθισης και της «παπαγαλίας» που οδηγεί τους μαθητές στα φροντιστήρια.
 • Απόκτηση πιστοποιητικού βασικών γνώσεων Πληροφορικής μέχρι την Α’ Λυκείου, και εκμάθηση ξένων γλωσσών με εξετάσεις για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσα στο σχολείο χωρίς να χρειάζονται φροντιστήρια.
 • Απελευθέρωση του σχολείου από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου. Ο εκπαιδευτικός θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία να εμπλουτίζει τον τρόπο και τα μέσα διδασκαλίας, και να διαμορφώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες των μαθητών και της κάθε περιοχής.
 • Τακτική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.
 • Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού και καθιέρωσή του από το Γυμνάσιο, με στόχο την ανάδειξη των κλίσεων και δεξιοτήτων όλων των μαθητών.
 • Επέκταση του θεσμού των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
 • Ίδρυση Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων σε αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας, που θα αναπτύσουν νέες καινοτόμες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους και θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής αφού πρώτα διορθωθούν άλλες πτυχές του συστήματος.
 • Καθορισμός ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στα Ανώτατα Ιδρύματα, τα οποία θα καθορίζουν τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων και θα μπορούν να ορίσουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης βάσης.

Τα Ανώτατα Ιδρύματα διασυνδέονται με την αγορά και την επιχειρηματικότητα, ώστε η επιστημονική γνώση και οι νέες ιδέες να διαχέονται στην πραγματική οικονομία, αλλά και οι φοιτητές και απόφοιτοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

 • Σε όλα τα Ιδρύματα θα ενισχυθεί ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, ώστε οι φοιτητές να αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να ενισχύουν τις προοπτικές απασχόλησής τους στη συνέχεια.
 • Επιπλέον, θα καθιερωθεί ένα εσωτερικό πρόγραμμα κινητικότητας στα πρότυπα του Erasmus, που θα δίνει στους φοιτητές να παρακολουθούν μαθήματα σε άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα. Εμπλουτίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, τις γνώσεις που αποκτούν και τις δεξιότητες που σχηματίζουν.
 • Σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα θα προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός υποτροφιών για τους φοιτητές, με βάση τις επιδόσεις και την οικονομική κατάστασή ους.
 • Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, προκειμένου να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών και ιδιωτικών Ανώτατων Ιδρυμάτων, με τις αναγκαίες διασφαλίσεις ποιότητας και εποπτείας από το κράτος. Θα ιδρύονται υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις και θα λειτουργούν με διαφάνεια, αξιολόγηση και λογοδοσία υπό την εποπτεία της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Διατήρηση για τουλάχιστον 2 χρόνια του συστήματος των Πανελλαδικών

Προσβάσιμη Υγεία, με ανθρώπινες συνθήκες για όλους, όχι πανάκριβες ιατρικές υπηρεσίες για αυτούς που μπορούν να τις πληρώνουν και τριτοκοσμικές συνθήκες για τους φτωχότερους.

Υλοποιούμε άμεσα:

Αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες:

 • Κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (πχ ασθενείς με καρκίνο, ΑΜΕΑ κλπ) προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη σημερινή ταλαιπωρία να περιμένουν 3 και 4 ώρες σε κάποια εξειδικευμένα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να
  πάρουν ειδικά φάρμακα.
 • Ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εντός 24 ωρών για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (πολίτες άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ κλπ.). Οι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού αποκτούν απόλυτη προτεραιότητα στον προγραμματισμό των ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΠΥ μέσω της υιοθέτησης του βρετανικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο ένα ποσοστό των ημερήσιων ραντεβού κάθε γιατρού αφορά αυτές τις ομάδες πληθυσμού.
 • Επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανόμενων συνταγών για τους χρονίως πάσχοντες, ώστε να μειώνεται η ταλαιπωρία των ασθενών με χρόνια νοσήματα για τη χορήγηση επαναληπτικής συνταγής. Παράλληλα απελευθερώνεται ο χρόνος των ιατρών.

Για να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε πολίτη, τα νοσοκομεία θα
λειτουργούν με συγκεκριμένους στόχους, διαφάνεια και λογοδοσία και θα εισαχθεί
επαγγελματικό μάνατζμεντ για να εγκαταλειφθούν επιτέλους οι κομματικές προσλήψεις, οι
αυτοσχεδιασμοί και η προχειρότητα.

Καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους με
αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Και προχωρούμε:

 • Ελεύθερη επιλογή οικογενειακού γιατρού, ο οποίος θα βοηθάει αποφασιστικά στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία και την παραπομπή στο νοσοκομείο όταν υπάρχει ανάγκη.
 • Όλοι οι Έλληνες μπαίνουν σε πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που θα καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Με στόχο να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι ασθένειες και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής ανεξάρτητα από την ηλικία.
 • Περαιτέρω αξιοποίηση της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων για τη βελτίωση και την επίσπευση των διαδικασιών διάγνωσης και περίθαλψης των ασθενών (τηλεϊατρική) αλλά και στη θέσπιση «ηλεκτρονικού βιβλιαρίου».

Καμπάνια ενημέρωσης στα πρότυπα του αντίστοιχου Αγγλικού προγράμματος πρόληψης:

 • Ενθάρρυνση του πληθυσμού να διακόψει το κάπνισμα, να ασκείται περισσότερο, να
  ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή με μειωμένα λιπαρά και ζάχαρη, να μειώσει την
  κατανάλωση αλκοόλ.
 • Δημιουργία της πρώτης εθνικής πλατφόρμας ενημέρωσης των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας για τις συνέπειες των υγιεινών και ανθυγιεινών επιλογών μας και τη διασύνδεσή τους με σοβαρά νοσήματα, όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, το
  εγκεφαλικό, ο καρκίνος, η άνοια.